Điểm thi Tìm việc nhanh Điểm thi đại học - TRA VỊ TRÍ XẾP HẠNG TRONG TRƯỜNG

Soạn tin nhắn xem điểm thi tốt nghiệp THPT

Kết quả điểm thi tốt nghiệp 2011 

Soạn tin nhắn xem điểm thi vào lớp 10

Điểm thi vào lớp 10 - 2011 

Soạn tin nhắn xem điểm thi Đại học


 

TRA VỊ TRÍ XẾP HẠNG TRONG TRƯỜNG

TRA VỊ TRÍ XẾP HẠNG TRONG TRƯỜNG 

Bạn muốn biết điểm số của mình đứng thứ bao nhiêu trong trường?

SOẠN:            XH7_SBD  gửi  6590

_ là dấu cách (dấu khoảng trắng)

VD: khách hàng soan tin XH7  BKA1001  gửi 6590 là khách hàng đã yêu cầu trả về kết quả xếp hạng của thí sinh thi vào trường đại học có số báo danh BKA1001  với giá  5.000 VNĐ.


TRA VỊ TRÍ XẾP HẠNG TRONG TRƯỜNG.

Xem thêm bài viết hay tại Kết quả điểm thi đại học.

Điểm thi 2011, kết quả điểm thi tốt nghiệp, kết quả điểm thi đại học, kết quả điểm thi vào lớp 10  tại trang web diemthi.timviecnhanh.com